Ochrana ryb

Vymizelý na území ČR :

Mihule mořská
Mihule říční
Jeseter mořský
Placka pomořanská
Platýs bradavičnatý
Plotice lesklá
Pstruh obecný - mořská forma
Síh ostronosý
Vyza velká

Celoročně hájeni jsou:

losos obecný
drsek menší
drsek větší
hrouzek Kesslerův
mihule potoční
mihule ukrajinská
sekavčík horský
ostrucha křivočará
ouklejka pruhovaná
sekavec písečný (správně má být podunajský)
cejn perleťový
ježdík žlutý
piskoř pruhovaný
plotice lesklá
střevle potoční
vranka obecná
vranka pruhoploutvá